Kullaviksklipp

Klipp ur gamla tidningar om Kullavik

Post- och Inrikes tidningar måndag 2 oktober 1837. Götheborg den 26 sept. Under patrullering, nära Korshamn, har Kontrollören B. Pettersson påträffat och i beslag tagit femton i sjön utkastade ankare Romm och Konjak, som förmodas tillhöra en Fiskare, Andreas Nilsson från Styrsö. (G. nya H. o. S T.).
Post- och Inrikes tidningar måndag 2 oktober 1837.
Götheborg den 26 sept. Under patrullering, nära Korshamn, har Kontrollören B. Pettersson påträffat och i beslag tagit femton i sjön utkastade ankare Romm och Konjak, som förmodas tillhöra en Fiskare, Andreas Nilsson från Styrsö. (G. nya H. o. S T.).
Tidning för Wenersborg stad och län 6 mars 1891.  Olyckshändelse under segling. I närheten af Köpstadö kullseglade den 1 dennes maskinisten Gustaf Wetterling och eldaren Albert Carlsson, och hafva efter all sannolikhet omkommit. Dagen därpå fann man båten i Korshamn.
Tidning för Wenersborg stad och län 6 mars 1891.
Olyckshändelse under segling. I närheten af Köpstadö kullseglade den 1 dennes maskinisten Gustaf Wetterling och eldaren Albert Carlsson, och hafva efter all sannolikhet omkommit. Dagen därpå fann man båten i Korshamn.
Göteborgs Weckoblad 12 mars 1891. Olyckshändelse. I söndags afton kullseglade i närheten af Köpstadsö maskinisten vid Känsö karantänanstalt Gustaf Wetterling och eldaren Albert Carlsson, hvarvid båda sannolikt omkommit, emedan man påföljande morgon fann båten kantrad med mast och segel till, uti Korshamn. Wetterling var född i Venersborg 1841 och efterlämna änka och fyra barn utan tillgångar. Albert Carlsson var son af karantänsdrängen Carl andersson och var en hoppgifvande yngling. Tjocka och mörker anses hafva vållat olyckan, ty vinden var visserligen frisk, men ej öfverhändig och på de trånga vattnen gick ingen sjö. Både Wetterling och Carlsson voro ordentliga män och stöd för sina anhöriga. (G. H. T.)
Göteborgs Weckoblad 12 mars 1891.

Olyckshändelse.
I söndags afton kullseglade i närheten af Köpstadsö maskinisten vid Känsö karantänanstalt Gustaf Wetterling och eldaren Albert Carlsson, hvarvid båda sannolikt omkommit, emedan man påföljande morgon fann båten kantrad med mast och segel till, uti Korshamn.
Wetterling var född i Venersborg 1841 och efterlämna änka och fyra barn utan tillgångar. Albert Carlsson var son af karantänsdrängen Carl andersson och var en hoppgifvande yngling.
Tjocka och mörker anses hafva vållat olyckan, ty vinden var visserligen frisk, men ej öfverhändig och på de trånga vattnen gick ingen sjö.
Både Wetterling och Carlsson voro ordentliga män och stöd för sina anhöriga.
(G. H. T.)
Dalpilen den 10 februari 1893. Ihjälosad. Lantbrukaren C.H. Petersen, bördig av Flensburg, arrendator af egendomen Malvik nära Särö, fanns sistlidne fredag liggande död i sin säng till följd af kolosförgiftning. Den hädangångne var 53 år gammal samt ogift. Han var olycksfallsförsäkrad i ett schweiziskt bolag.
Dalpilen den 10 februari 1893.
Ihjälosad. Lantbrukaren C.H. Petersen, bördig av Flensburg, arrendator af egendomen Malvik nära Särö, fanns sistlidne fredag liggande död i sin säng till följd af kolosförgiftning. Den hädangångne var 53 år gammal samt ogift. Han var olycksfallsförsäkrad i ett schweiziskt bolag.
Dalpilen den 19 juni 1923. "Svår flygolycka vid Göteborg. Chefen för Nya varvets flygskola A. W. von Bornstedt förolyckad. Stockholm, måndag. En svårare flygolycka har idag inträffat i närheten av Göteborg. Chefen för flygskolan vid Nya varvet A. W. von Bornstedt har tidigt i dag på morgonen vid flygning från Särö till Nya varvet störtat vif Kullavik, varvid han drunknade. Den medföljande spanaren fänrik O. W Schaefer lyckades däremot undkomma med lättare skador."
Dalpilen den 19 juni 1923.

"Svår flygolycka vid Göteborg. Chefen för Nya varvets flygskola A. W. von Bornstedt förolyckad. Stockholm, måndag. En svårare flygolycka har idag inträffat i närheten av Göteborg. Chefen för flygskolan vid Nya varvet A. W. von Bornstedt har tidigt i dag på morgonen vid flygning från Särö till Nya varvet störtat vif Kullavik, varvid han drunknade. Den medföljande spanaren fänrik O. W Schaefer lyckades däremot undkomma med lättare skador."
Klipp ur GT.